لکنت در بزرگسالان – گروه گفتاردرمانی آنلاین گفتار توانگستر

استفاده از دستگاه easyspeech در درمان لکنت در بزرگسالان می تواند بسیار مفید باشد. easyspeech یک دستگاه تمرینی است که به کمک تکنولوژی صوتی، فرد را در بهبود مهارت های گفتاری و کاهش لکنت یاری می کند. این دستگاه قابلیت هایی مانند تمرینات تنفسی، تمرینات تکرار کلمات و جملات، تمرینات مربوط به ریتم صحبت کردن و تمرینات مربوط به تنظیم تنش و استرس را ارائه می دهد. استفاده از دستگاه easyspeech همراه با مشاوره و راهنمایی یک تخصصی گفتار درمانگر  می تواند بهبود قابل توجهی در صحبت کردن فرد مبتلا…

Read More