کلنیک درمان گیر در حنجره کودکان و بزرگسالان 09121623463:بیماریهای مخاطی خوش خیم صوتی

          بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي    ندول طناب صوتــي   اين ضايعه بيشتر در پسرها و خانمها حراف و افرادي كه شغلشان با حرف زدن زياد همراه باشد ديده ميشود. (در بيماران با شكاف كام نيز ديده ميشود). در اثر استفاده زياد از صد ا ابتدا ادم و كنژسيون در  فضاي رينكه (  REINKE  ) ايجاد ميگردد و در طي زمان تبديل به هيالين ميشود كه با تغييرات اپي تليوم همراه ميگردد واين تغييرات در ناحيه اي اتفاق مي افتد كه درهنگام ارتعاش بيشترين نيرو…

Read More

کلنیک درمان گیر در حنجره کودکان و بزرگسالان 09121623463 :عفونتهاي مزمن  اختصاصي حنجره

کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان با شیوه ی نوین و موثر

                              عفونتهاي مزمن  اختصاصي حنجره:   شامل سل ، سفيليس ، جذام ،هيستوپلاسموز ، بلاستو مايكوز ، كريپتوكوكوز ،كوكسيديومايكوز،   اكتينو مايكوز كانديدياز و آسپرژيلوز  ميشود.        اين بيماريها با توجه به سابقه بيمار ومعاينه بعمل آمده  مطرح ميشود كه با آزمايشات مربوطه و لارنگوسكوپي و بيوپسي ضايعه حنجره تشخيص  محرز ميشود.         سل حنجره از شايعترين بيماريهاي گرانولوماتوز حنجره است كه در گذشته ميكروارگانيسم  توسط خلط از ريــه به حنجره انتشار مي يافت و  بيشتر قسمت…

Read More

کلینیک درمان گیر در حنجره کودکان و بزرگسالان09121633463:عفونت ها و تظاهرات بیماری های سیستمیک در حنجره

کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان با شیوه ی نوین و موثر

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك د رحنجره   بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :   شايعترين و مهمترين عفونت…

Read More

کلینیک درمان گیر در حنجره کودکان و بزرگسالان09121623463:صدمات یا تروژنیک حنجره

صدمات يا تروژنيك حنجــــره تروماي ناشي از انتوباسيون : آسيب هاي ناشي از انتوباسيون بعلت عدم مهارت لوله گذاري يا لوله گذاري در شرايط نامساعد ( چه از نظر وضعيت دادن به بيمار ناشي از وضعيت آناتوميك و چه از نظرعدم امكان وضعيت دادن مناسب لوله گذاري به علت آسيب هايي مثل آسيب هاي مهره اي و چه به علت وضعيت آناتوميك دندانها يافكين يا زبان يا حلق و حنجره ) بوجود مي آيد   آسيب هاي ناشي از انتوباسيون شامل در رفتگي كريكوآرتينوئيد ،‌آسيب طنابهاي صوتي و پارگي مخاط…

Read More

کلینیک درمان گیر در حنجره کودکان و بزرگسالان09121623463:درمان تروماهای حنجره

درمان تروماهاي حنجره :   در هر تروماي حنجره مثل هر تروماي ديگر بايد اصول كلي زير مورد توجه قرا رگيرد. ساكشن دهان وحلق و در صورت ديسترس تنفسي يا اغما بايد با انتوباسيون (در صورت نبودن انسداد هوايي شديد يا پارگي مخاطي وشكستگي هاي غضروفهاي حنجـره )يـا تراكئـوتـومي ( امكانات و تجهيزات بيهوشي و اتاق عمل براي عمل فوق ضروريست ) راه هوايي مطمئن ايجاد كرد.در صورتيكه پارگي گردن و آسيب تراشه باشد بايد تراكئوتومي از محل آسيب  ديده  ناي صورت گيرد. معاينه حنجره در هر تروما به منظور…

Read More