کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

545-organizational psychologist

روانشناس سازمانی

روانشناسی که مسائل مورد توجه وی،گزینش مناسب ترین افراد برای هر شغل یا طراحی ساختارهایی است که همکاری و کار تیمی را تسهیل کند.

546-outer ear

گوش خارجی

بخش خارجی گوش و مجرای شنوایی است که امواج صوتی را به سمت گوش داخلی هدایت میکند.

547-oval window

دریچه ی بیضوی

غشایی بر روی قسمت حلزونی گوش داخلی است که ارتعاش های پرده ی صماخ از طریق سه استخوانچه ی رابط(چکشی،سندانی و رکابی)به آن منتقل می شوند.این ارتعاش ها سپس در دریچه ی بیضوی،ارتعاش های مشابهی را در مایع داخلی قسمت حلزونی موجب می شوند که سرانجام سلول های مویی را-که گیرنده های شنوایی به شمار می روند-فعال می کنند.

548-overextension

فراگستری

تمایل کودک در هنگام زبان آموزی به کاربرد واژه ای تازه در موارد بسیار گسترده.

549-overjustification effect

اثر توجیه اضافی

توجیه رفتار خود با تاکید بیش از حد بر علل بارز موقعیتی و بدون تاکید کافی بر علت های شخصی همچون علاقه های درونی.

550-pain threshold

آستانه ی درد

کمترین شدتی از یک محرک که به صورت دردناک درک می شود.

551-pain tolerance

تحمل درد

بالاترین شدتی از یک محرک دردناک که قابل تحمل باشد.

552-panic attack

حمله ی هول

یک دوره ی تشویش و وحشت حاد و طاقت فرسا.

553-panic disorder

اختلال هول

اختلالی اضطرابی است که در آن فرد دچار حملات ناگهانی و غیر منتظره وحشت و احساس نزدیک بودن مرگ همراه با علایم تنکردشناختی ترس(نظیر تپش قلب،تنگی نفس،لرزش عضلات و ضعف)می شود.

554-paranoid

بدگمان

فردی که هذیان های گزند و آسیب دارد.

555-parapsychology

فراروان شناسی

به بررسی پدیده های نامتعارف تبادل اطلاعات که “فراتر از روانشناسی” هستند می پردازد؛این پدیده ها عبارتند از دورآگاهی،غیب بینی،پیشگویی و روان جنبشی

 

وفا:

556-parasympathetic nervous system

دستگاه عصبی پاراسمپاتیک

بخشی از دستگاه عصبی خودکار است که رشته های عصبی اش از بخش جمجمه ای و نیز خاجی طناب نخاعی منشاء می گیرند.در حالت استراحت و آرامش بدن،فعال است و تا حدودس هم ستیز(آنتاگونیست)بخش سا دستگاه سمپاتیک است.

557-partial-report procedure

راهکار گزارش نسبی

آزمایشی که توسط جرج اسپرلینگ معرفی شده،در این آزمایش،دسته های متغیری از حروف برای لحظه ای بسیار کوتاه به ناظران نشان داده می شود.

558-passion

شورمندی

مولفه ای انگیزشی است از عشق که هردو عنصر جاذبه ی جنسی و احساس دل انگیز عاشق شدن را دربرمیگیرد.

559-passionate love

عشق شورانگیز

نقطه ی مقابل عشق همنشینانه است.حالت هیجانی شدیدی است که در آن احساس های جنسی ملتهب،سرخوشی و رنج،اضطراب و آرامش،نوع دوستی و حسد،همه باهم در آمیزه ای مغشوش وجود دارند.

560-PCP

فن سیکلیدین

به عنوان ماده ای توهم زا(تحت نام های خیابانی مختلف مثل “گرد فرشته”،”شرمنز” و “سوپراسید”)فروخته می شود و از نظر فنی جزء مواد هوشبر با خاصیت تجزیه ای قلمداد می شود.

561-peak experiances

حالت های اوج

لحظات گذرای تجربه ی خودشکوفایی.

562-perception

ادراک

ساختن یک الگوی درونی از جهان،براساس فرایندی حسی صعودی توام با معلومات نزولی درباره ی جهان واقعی.

563-perceptual interference

تداخل ادراکی

این یافته که تصاویر بسیار تار،تنظیم بیشتری نسبت به تصاویر نیمه تار لازم داشتند تا بالاخره بازیابی شوند.

564-periaqueductal gray

ماده ی خاکستری دور آبراهه ای

بخشی از مغز میانی که نورون های آن به نورون های دیگری وصل اند که سلول های ناقل طبیعی پیام های درد از گیرنده های درد را مهار می کنند.به نظر می رسد این ناحیه محل اصلی ضد درد های پر قدرتی نظیر مورفین باشد که بر پردازش عصبی اثر می گذارند.

 

 

 

565-peripheral nervous system

دستگاه عصبی محیطی

از اعصابی تشکیل شده که مغز و طناب نخاعی را به سایر بخش های بدن منتقل می کند.

566-peripheral route

مسیرمحیطی

در متقاعدسازی،به حالتی گفته می شود که فرد به سرنخ های غیرمحتوایی موجود در ارتباط یا به بافتار آن پاسخ دهد.

567-personal constructs

تعابیر شخصی

ابعادی که فرد،خود برای تفسیر یا تعبیر خود و محیط اجتماعی اش به کار میبرد.

568-personality

شخصیت

الگوهای مجزا و مشخص از اندیشیدن،احساس و رفتار که شیوه ی شخصی تعامل هر فرد با محیط مادی و اجتماعی اش را شکل می دهد.

569-personality disorders

اختلال های شخصیت

الگوهایی محکم و عمیقا ریشه دار در رفتار یا منش فرد هستند که توانایی انطباق او را به شدت محدود می کنند،چنین رفتاری را جامعه اغلب غیر انطباقی تلقی می کند در حالیکه خود فرد چنین نظری ندارد.

570-personality inventory

پرسشنامه ی شخصیتی

پرسشنامه ای است برای ارزیابی خود که شامل جملات و سوال های بسیاری در مورد مشخصه ها و رفتارهای شخصی است و فرد باید نظر خود را درباره ی درست یا غلط بودن آنها در مورد خودش اعلام کند.

 

 

 

 

 

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts