کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

527-object recognition

شناسایی شیء

تعیین ماهیت یک شیء براساس ویژگی های فیزیکی آن.

528-object relations theory

نظریه ی روابط ابژه

نظریه ای است برآمده از نظریه روان کاوی که به دلبستگی های فرد به دیگران در طول رشد می پردازد.تاکید این نظریه بر کارکردهای خودساره(ایگو)بیش از نظریه ی روان کاوی سنتی است.

529-objectification theory

نظریه ی شیء انگاری

این نظریه توضیحی اجتماعی-فرهنگی در این باب است که چگونه بزرگ شدن در فرهنگی که جسم زن را شیئی جنسی می پندارد می تواند عمیقا بر دیدگاه زنان و دختران درباره ی خود و بر احساس سلامتی آنها اثر بگذارد.

530-objective anxiety

اضطراب عینی

ترسی است متناسب با عامل خطر.

531-observational learning

یادگیری مشاهده ای

نوعی یادگیری که از رهگذر مشاهده ی اعمال دیگران و دیدن عواقب آن اعمال حاصل می شود.

532-obsessions

وسواس ها

هجوم مداوم افکار ناخواسته،تصویرهای ذهنی یا تکانه های ناخواسته است که موجب اضطراب می شوند.

533-obsessive-compulsive disorder

اختلال وسواسی-اجباری

اختلالی اضطرابی است که به یکی از سه شکل زیر ممکن است تظاهر کند:(الف)افکار،انگاره ها،یا تکانه های مزاحم عودکننده ای که اغلب ناراحت کننده و ناخواسته اند(وسواس)(ب)عزم(urge)هایی مقاومت ناپذیر برای تکرار اعمالی قالبی یا آیین گونه(اجبار)،(پ)ترکیبی از هردو.

534-Oedipal conflict

تعارض”ادیپی”

در نظریه ی روانکاوی “فروید”،تعارضی است که در مرحله ی احلیلی رشد روانی-جنسی سر برمی آورد؛کودک در این مرحله به والد جنس مخالف خود علاقه ی جنسی پیدا می کند و لذا والد جنس موافق خود را رقیب خود می پندارد.

535-olfactory bulb

پیاز بویایی

ناحیه ای در مغز که مسئول حس بویایی است.این ناحیه در سمت داخلی قطعه های گیجگاهی قرار دارد.

537-olfactory system

دستگاه بویایی

شامل گیرنده های واقع در مجرای بینی،برخی نواحی مغزی،و مسیرهای عصبی رابط این دو قسمت می باشد.

538-omission training

آموزش مبتنی بر حذف(حذف آموزی)

در این شیوه ی یادگیری،رفتار جاندار مانع از ارائه ی محرکی جذاب می شود.

539-operant conditioning

شرطی سازی عامل(کنشگر)

در این نوع یادگیری،برخی پاسخ ها به این دلیل یادگرفته می شوند که بر محیط اعمال شده یا اثر می گذارند.

540-operation

عملیات

در نظریه ی پیاژه،عبارت است از روالی ذهنی برای تجزیه،ترکیب،و هرگونه تبدیل دیگر در اطلاعات،به شکلی منطقی.

سلام دوستان تا آخر خرداد امکان گذاشتن لغات جدید نیست.حتما لغات رو داخل دفترچه یادداشت گوشیتون ذخیره کنین و توی اوقات بیکاری مطالعه کنین.😊

 

واژه نامه روانشناسی هیلگارد, [24.06.16 02:12]

541-opiates

مواد افیونی

موادی که با تضعیف دستگاه عصبی مرکزی موجب کاهش احساس جسمی و قابلیت پاسخ به محرک ها می شوند.

542-opponent-color theory

نظریه رنگ های متضاد

نظریه ای است درباره ی ادراک رنگ که طبق آن دو واحد حساس به رنگ وجود دارد که هریک به رنگی متضاد دیگری و به طریقی متضاد واکنش نشان می دهد.یکی از این دو واحد یا به رنگ سبز واکنش نشان می دهد و یا به رنگ سرخ؛و دیگری یا به رنگ آبی واکنش نشان می دهد یا به رنگ زرد.از آنجا که هیچ یک از این دو واحد نمی تواند همزمان به هر دو شکل واکنش نشان بدهد امکان وجود رنگ های سبز مایل به سرخ یا آبی مایل به زرد متصور نیست.

543-opponent-process model of sleep and wakefulness

مدل پردازش متضاد خواب و بیداری

طبق این نظریه،دو فرایند متضاد در مغز بر تمایل آن برای به خواب رفتن یا بیدار ماندن فرمان می رانند.این دو فرایند عبارتند ازسایق اعتدالی خواب و فرایند بیدارباش ساعت مدار.

544-oral stage

مرحله ی دهانی

اولین مرحله از رشد روانی-جنسی در نظریه ی روان کاوی “فروید”است؛در این مرحله کودک با لب ها و دهان خود یعنی مثلا با مکیدن پستان مادر لذت می برد.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts