پژوهشگران شهدای عرصه علم چراغ هدایت روزهای سخت و چالش های علمی هستند / رشد مقالات علمی بعد از انقلاب قابل قبول می باشد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر عمادی از پژوهشگر به عنوان چراغ هدایت در چالش های علمی، آموزشی و درمان یاد نمود. دکتر سید ناصر عمادی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر این دانشگاه گفت: اگر بخواهیم جایگاه پژوهش را در عرصه علم […]

Related posts

Leave a Comment