نسخه ساده خانگی برای گلودرد و سرماخوردگی

شواهد و مدارک قطعی برای اثبات این که زنجبیل سرماخوردگی را متوقف یا درمان می‌کند، وجود ندارد اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ممکن است به پیشگیری از آن کمک کند. همچنین زنجبیل می‌تواند به بهبود علائم سرماخوردگی کمک کند. پژوهش‌های علمی نشان داده‌اند که خواص دارویی زنجبیل می‌تواند به تسکین علائم سرماخوردگی یا گلودرد کمک …

Related posts

Leave a Comment