موج پنجم دراستان‌های شمالی سنگین‌تراز دفعات قبل است

موج پنجم در استان‌های شمالی، سنگین‌تر از موج‌های قبلی است. اکنون در استان گلستان بالای ۲هزار نفر بستری قطعی و موقتی داریم. در مازندران هم تعداد بستری‌ها بیش از ۴ هزار نفر است معاون درمان وزارت بهداشت گفت: «موج پنجم در استان‌های شمالی، سنگین‌تر از موج‌های قبلی است.» قاسم جان در سفر به گرگان از …

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment