مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج 11 مرداد ماه 1400

توانمندیهای یک کودک سه ساله: ۱- دانستن مفهوم کم، زیاد، بزرگ، کوچک ۲- دانستن مفاهیم زیر، رو،بالا یا پایین ۳- دانستن مفهوم نزدیک و دور ۴- دانستن مفهوم عقب و جلو ۵- دانستن مفهوم کوتاه و بلند ۶- کنترل مداد در دست ۷- رسم اشکال بسیار ساده ۸- تواناییی تقلید رسم خطوط عمودی، افقی، مارپیچی، […]

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment