مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج 11 مرداد ماه 1400

تمرین هایی برای تقویت تمرکز و #دقت_ و هوشتمرین های زیر را برای اینکه باعث خستگی کودک نشود به حالت بازی در بیاوریدچه در حین تمرین ها با شما کودک احساس شوق و وابستگی بیشتری نسبت به شما پیدا خواهد کرد.دفترچه ای برای ثبت نتایج تمرینات تهیه نمایید تا مقدار ارتقا و یا عدم ارتقای […]

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment