ظرفیت تخت های بیمارستان پیمانیه جهرم در حال تکمیل شدن است/ کاهش سن ابتلا در پیک جدید بسیار نگران کننده است

موج پنجم کرونا ظرفیت تخت های بیمارستان پیمانیه جهرم در حال تکمیل شدن است/ کاهش سن ابتلا در پیک جدید بسیار نگران کننده است ۲۶۸ بیمار کرونایی و غیر کرونایی و تصادفی در بخش های بیمارستان پیمانیه بستری هستند که از این تعداد ۱۲۳ بیمار کرونای قطعی و ۵ بیمار با حال بد در بخش […]

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment