سیب معده را آرام می کند!

سیب حاوی مقادیر قابل توجهی فیبر و اسیدهای طبیعی است که می‌تواند باعث بهبود هضم غذا و عملکرد روده‌ها شود. اما مصرف آن در هنگام عصر می‌تواند باعث بالا رفتن سطح اسیدی معده شود که خوشایند نیست. سیب حاوی مقادیر قابل توجهی فیبر و اسیدهای طبیعی است که می‌تواند باعث بهبود هضم غذا و عملکرد …

Related posts

Leave a Comment