دلمیکرون علائم خاصی دارد؟

به نظر می رسد دکتر جوشی در واقع در مورد وضعیتی صحبت می کند که اوج گیری هر دو سویه دلتا و امیکرون، باعث افزایش موارد ابتلا به کووید۱۹ در یک منطقه خاص می شود. “دلمیکرون” که به عنوان یک واریانت ویروس کرونا هنوز از سوی نهادهای رسمی و بهداشتیِ جهان واکنشی نسبت به آن …

Related posts

Leave a Comment