درمان گرفتگی عضلات بعد از ورزش

تمرینات کششی برای جلوگیری از کوفتگی و درمان آن توصیه می‌شود. این تمرینات کششی باید بدون پرش یا انقباض‌های تند و شدید انجام شودکوفتگی عضلانی از عوارض شایع فعالیت بدنی است که حالتی ناخوشایند همراه با احساس درد، ضعف و گرفتگی در عضلات است.یک فیزیولوژیست ورزشی با بیان اینکه دو نوع کوفتگی داریم که شامل …

Related posts

Leave a Comment