درمان همزمان سندرم خشکی چشم و گلوکوم!

گلوکوم یا آب سیاه یکی از بیماری‌های شایع چشم است که به دلیل افزایش فشارهای داخل چشم و آسیب بر عصب بینایی، بروز می‌کند. متاسفانه این بیماری می‌تواند باعث آسیب‌های غیرقابل بازگشت به بینایی فرد شود. از این رو، توجه به این بیماری بسیار ضروری است. متاسفانه سندرم خشکی چشم و گلوکوم دو بیماری هستند …

Related posts

Leave a Comment