دردهای خطرناکی که نشانه مرگ هستند

شاید بیشتر درد‌های شکمی را به درد معده نسبت دهیم، اما این درد متفاوت است. دردخطرناکی که در شکم بروز می‌کند و به سمت راست کشیده می‌شود می‌تواند شما را زیر تیغ جراحی ببرد.درد‌ها علامت‌هایی هستند مقدس و هشدار دهنده‌هایی جدی که باید با شناخت نوع آن‌ها منشا را بیابیم.گاهی یک درد خفیف و کوتاه …

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment