خوراکی‌های ضد کرونا برای کودکان

این الگوی غذایی می تواند، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشد.یک متخصص تغذیه گفت: والدین می‌توانند با رژیم غذایی مناسب، از ابتلای فرزندانشان به کرونا جلوگیری کنند.محمدتقی انوشه، متخصص تغذیه گفت: والدین ضمن آموزش شیوه نامه‌های بهداشتی به کودکان خود می توانند با رژیم غذایی مناسب، از ابتلای فرزندانشان به کرونا جلوگیری …

Related posts

Leave a Comment