جهش جدید کرونا با نام «لامبد» در برابر ایمنی مقاوم است

سویه لامبدا ویروس کرونا برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ در پرو شناسایی شد. در ماه جولای، سازمان جهانی بهداشت از گسترش این سویه در بیش از ۳۰ کشور، عمدتا در آمریکای جنوبی و شمالی خبر داددانشمندان ژاپنی دریافتند که جهش لامبدا ویروس کرونا بسیار عفونی و مقاوم در برابر ایمنی است. بر اساس نتایج …

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment