تیرکشیدن سر را دست‌کم نگیرید

افرادی به دنبال ابتلا به بیماری زونا که در اثر فعال شدن ویروس آبله مرغان در سنین بالا بوده، فرد دچار ضایعات پوستی در مسیر عصب می‌شود، این دردها را احساس می‌کنند؛ به طوری که بعد از آن نیز می‌تواند دردهای خیلی کوتاه ناگهانی،شدید و غیر تحملی به همراه داشته باشد. رئیس انجمن سکته مغزی …

Related posts

Leave a Comment