توصیه های دکترگفتاردرمانی کرج ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰| دوازده تمرین جهت درمان نارسا نویسی

رای ترمیم ودرمان نارسانویسی (بد خطی و کج و ریز ودرشت نویسی)باید اقدامات زیر را انجام داد: ۱ – روان نویسی در اختیار کودک قرار دهید تا خطوطی به دلخواه روی آن رسم نماید . باگچی نرم و مناسب روی تخته سیاه خط بکشد یا نقاشی کند . روی یک وایت برد قابل حمل به […]

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment