تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج: صدای مادر

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج: صدای مادر

صدای مادر از جمله صداهایی است که کودک نسبت به آن واکنش خوبی نشان می‌دهد. به علت اینکه کودک با صدای مادر آشناست شنیدن این صدا می‌تواند فضای امن و آرامی را برای او مهیا کند تا به خواب برود. بنابراین به مادران توصیه می‌کنیم که در کنار کودک خود باشند و برای او شعر یا داستان بخوانند تا به خواب برود.

دسته‌بندی نشده

Related posts