تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:یك دوستت دارم

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:یك دوستت دارم

یك دوستت دارم ساده شاید آنچنان برای شما مهم نباشد و به چشمتان نیاید اما برای یك كودک همه زندگی اوست. دوست داشته شدن، مسیر دوست داشتن را برای كودک هموار می كند. كودک را مطمئن كنید كه بی قید و شرط دوستش دارید. حتی اگر كار بدی انجام دهد كه از نظر شما مقبول نیست، نباید به او بگویید دیگر دوستت ندارم.

دسته‌بندی نشده

Related posts