تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:چطور خودتان را خوشحال کنید؟

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:چطور خودتان را خوشحال کنید؟

1. دست از انجام کارهایی که تمایلی به انجامشان ندارید بردارید
2. رک و صریح حرف بزنید

3. تلاش برای راضی نگه داشتن همه را متوقف کنید
4. منظور واقعی خود را بیان کنید

5. به غرایز خود اعتماد کنید
6. هرگز خودتان را تحقیر نکنید

7. الهامات خود را دنبال کنید
8. از نه گفتن بیم نداشته باشید

9. از بله گفتن بیم نداشته باشید
10. با خودتان مهربان باشید

دسته‌بندی نشده

Related posts