تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:پنهان کاری

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:پنهان کاری

پنهان کاری با داشتن حریم خصوصی تفاوت دارد؛ پس هرگز در زندگی مشترک پنهان کاری نکنید.

وقتی پنهان کاری می کنیم, در واقع عمدا تصمیم می گیریم اطلاعات خاصی را از دیگران مخفی کنیم و دیگران را وادار کنیم چیزی را که نادرست است, باور داشته باشند.

شاید ما با این کار مدعی باشیم به نفع دیگران عمل می کنیم, ولی در واقع سعی می کنیم در مقابل عکس العمل های دیگران از خودمان حافظت کنیم.

پنهان کردن حقیقت, درست مثل آتشی است که کم کم می سوزد و اعتماد زن و شوهر نسبت به یکدیگر را از بین می برد.

دسته‌بندی نشده

Related posts