تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:هنگام آموزش موضوع

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:هنگام آموزش موضوع

هنگام آموزش موضوع یا مطلبی خاص به کودک دارای اوتیسم به او کمک کنید تا بتواند بر مطلب جدید ونکته مورد نظر شما تمرکز کند.

مثلا در آموزش یک مهارت خاص میز اموزش را از وسایل اضافه و غیر مرتبط خالی کنید
یا مثلا برای اموزش از طریق تصویر، صفحه مورد نظر فقط شامل مورد اموزش خاص باشد

هنگام آموزش سعی کنید تکالیف یا شیوه آموزش را متنوع انتخاب کنید و بین فعالیت های مطلوب یا غیر مطلوب از نظر کودک، تناوب ایجاد کنید تا بتوانید از بی حوصلگی، نگرانی یا رفتار ناپسند او پیشگیری کنید.

دسته‌بندی نشده

Related posts