تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:فرق روز خوب و روز بد را حال ما تعیین می کند

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:فرق روز خوب و روز بد را حال ما تعیین می کند

فرق روز خوب و روز بد را حال ما تعیین می کند
و فرق حال خوب تا حال بد را ذهنمان!

اگر ذهن مثبت اندیش باشد حال خوب و روز خوش است و اما امان از ذهن منفی که حال را بد و روز را تباه میکند ….!

مراقب اذهانتان باشید
امروز می تونه بهترین روز زندگی تون باشه ولی با ذهن منفی ممکنه نتوانید درکش کنید و ازش بگذرید!

شروع هر روز، معجزه است. هزاران انسان امروز صبح را ندیدند!

لطفا قدر زنده بودن را بدانید و “زندگی” کنید..!

دسته‌بندی نشده

Related posts