تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:عواملی که احتمال ماکروسفالی را افزایش می دهند:

تخصصی
عواملی وجود دارند که احتمال ایجاد ماکروسفالی را افزایش می دهند. ژنتیک عاملی است که به نظر می رسد نقش مهمی ایفا می کند. بزرگی سر در خانواده عاملی است که با احتمال بالایی به نسل های آینده منتقل می شود. اوتیسم نیز یکی دیگر از فاکتورها است. بر اساس مطالعات انجام شده ماکروسفالی در 15 تا 35 درصد از کودکان دچار اوتیسم دیده می شود. سایر ریسک فاکتورها شامل:

هیدروسفالی (تجمع مایع در بطن ها و حفرات مغزی)
بیماری الکساندر
بیماری کاناوان
نوروفیبروماتوز
ابتلای مادر به ویروس زیکا Zika virus در طی بارداریترین گفتاردرمانی در کرج:عواملی که احتمال ماکروسفالی را افزایش می دهند:

ادامه مطلب  جستجو در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کوهی‌خیل جستجو در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کیاسر جستجو در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کیاکلا (سیمرغ) جستجو در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی گزنک جستجو در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی گلوگاه

Related posts