تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:راهنمایی كردن

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:راهنمایی كردن

راهنمایی كردن توأم با دلسوزی و مهربانی، قدم مهمی از مراقبت كودكان به حساب می آید و به آنها كمک می كند كه نسبت به افراد خانواده و جامعه مهربان بوده و افرادی قابل احترام و دوست داشتنی باشند. پس بزرگترین وظیفه ما این است كه كاری كنیم كه فرزندمان احساس كند دوستش داریم و به او احترام می گذاریم.

دسته‌بندی نشده

Related posts