تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:جنين قبل از تولد شروع به مكيدن انگشت در شكم مادر ميكند.

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:جنين قبل از تولد شروع به مكيدن انگشت در شكم مادر ميكند.

جنين قبل از تولد شروع به مكيدن انگشت در شكم مادر ميكند.
بعد از تولد، مكيدن انگشت ميتواند دلايل متفاوتى مانند گرسنگى، خستگى و نياز به آرامش براى خوابيدن داشته باشد.
ميتوان پستونك را جايگزين مكيدن انگشت در نوزاد كرد، اما اگر پستونك نگرفت بهتر است والدين هيچ نگرانى در اين مورد نداشته باشند.

👈مكيدن انگشت باعث آرامش نوزاد ميشود پس دست او را از دهانش بيرون نكشيد.
مكيدن انگشت تا دوسال و نيمگى نگرانى ندارد.

پستونك را ميتوان در حدود شانزده تا هجده ماهگى با سوراخ كردن سرش از كودك گرفت اما خوردن پستونك وقت خواب تا دوسال و نيمگى نگرانى ندارد.

دسته‌بندی نشده

Related posts