تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:جالب ترین خصوصیت بشر

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:جالب ترین خصوصیت بشر

جالب ترین خصوصیت بشر “تناقض” است!

به شدت عجله داریم بزرگ شویم
و بعد دلمان برای کودکی از دست رفته مان
تنگ میشود ..!
برای پول در آوردن خودمان را
مریض میکنیم
بعد تمام پولمان را خرج میکنیم
تا دوباره سالم شویم !
طوری زندگی میکنیم
که انگار هرگز نمی میریم
و طوری می میریم
که انگار هرگز زندگی نکرده ایم …!

دسته‌بندی نشده

Related posts