تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:ببخش و رها کن!

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:ببخش و رها کن!

مسائل قدیمی را از ذهن خود پاک کنید، اسم تمامی افرادی را که از آنها دلگیر و عصبانی هستید بنویسید و برای هر کدام یک نامه با عنوان بخشش تهیه کنید و پیش خودتان نگه دارید.
هربار باز خواستید یادشان بیفتید به این فکر کنید که انها الان دارند زندگی خودشان را میکنند و عصبانیت شما فقط روح شما را آزرده و کدر میکند.
مشغول بودن به اتفاقات گذشته فقط توان و نیرو را هدر می دهد.
دیگران را همان طور که هستند بپذیرید
و سعی نکنید آنها را تغییر دهید.
هر اتفاقی بود تمام شد رفت، ذهنتان را با اینهمه انرژی منفی پر نکنید.
قلبتان را سبک کنید و به روزهای خوبِ آینده فکر کنید .

دسته‌بندی نشده

Related posts