تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:با کودکانی که درخواست های والدین را فراموش می کنند ، چه رفتاری داشته باشیم ؟

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:با کودکانی که درخواست های والدین را فراموش می کنند ، چه رفتاری داشته باشیم ؟

با کودکانی که درخواست های والدین را فراموش می کنند ، چه رفتاری داشته باشیم ؟

ابتدا از دستورات ساده استفاده کنید مانند:

◻️ لیوان بیار
◻️ از یخچال سیب بیار
◻️ شلوارتو از اتاق بیار
◻️ تلویزیون روشن کن
◻️ چراغ را روشن
◻️ بشقابو ببر بزار تو اشپزخونه
◻️ ایفونو جواب بده

خواسته ها را آرام و شمرده به فرزندتان بگویید و هر بار فقط یک مورد را عنوان کنید .

فرزندتان را پس از انجام هر درخواست مورد تشویق کلامی قرار دهید .

فراموش کردن مکرر درخواست ها از نشانه های ضعف در تمرکز و دقت شنیداری ست .

دسته‌بندی نشده

Related posts