تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:از فواید بازی می توان به موارد زیر اشاره کرد

 

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:از فواید بازی می توان به موارد زیر اشاره کرد

#بازی_درمانی

از فواید بازی می توان به موارد زیر اشاره کرد;
_بازی رشدجسمی
,حرکتی,حسی ,ذهنی کودک راتسهیل میکند کودک از طریق بازی و دستکاری وسایل مختلف تجربیات زیادی می آموزد و با محیط پیرامون خود بیشتر آشنا میشود.

_کودک در بازی کردن آرزوها و احساساتش را نشان می دهد و در نتیجه والدین و اطرافیان بهتر می توانند اورا بشناسند و به استعدادهای بالقوه و توانایی هایش پی ببرند.
_بسیاری از نیازهای عاطفی ,روحی و حتی جسمی کودک از طریق بازی کردن پاسخ داده میشود.
_در بازیهای گروهی بسیاری از رفتارها,قوانین و مقررات ,حس همکاری و دوست داشتن و کمک به همدیگر آموزش داده می شود ودر نتیجه پرورش مهارت های ارتباطی و گفتاری را میتواند در پی داشته باشد.
_از طریق بازی بسیاری از فشارها و استرسهای روحی و عاطفی کودک تخلیه می شود,بعبارتی از بروز برخی از بیماریهای روحی و روانی در آینده پیشگیری میکند.
_متخصصین باتوجه به نحوه بازی کردن کودکان ,به برخی از مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان پی میبرند بنابراین بازی نقش تشخیصی هم دارد.
_همانطور که اشاره شد بسیاری از فعالیتهای درمانی را میتوان در قالب بازیهای مختلف اجراکرد و به عبارت دیگر بازی نقش درمانی نیز دارد.

#پیشنهادهایی_برای_تقویت_ارتباط_کودک_دارای_اوتیسم

✅روی ایجاد رابطه کودک با دیگران ومکالمه با ان ها در محیط های طبیعی تمرکز کنید. مثلا اگر میخواهد با توپ بازی کند به او یاد بدهید که چگونه به کودک دیگر نزدیک شود و توپ را درخواست کند و او را حمایت و تشویق کنید.

✅ از کلماتی استفاده کنید که در سطح فهم کودک باشد. در رابطه با کودکانی که مشکلشان شدیدتر است از کلمات اشنا و معینی استفاده کنید و در صورت لزوم تکرار کنید.
✅ جملات ساده، صریح، بدون استعاره، کنایه و مثل به کار ببرید.
✅ به کودک زمان لازم را برای تحلیل و درک اطلاعات بدهید. در صورت لزوم با سرعت پایین تری صحبت کنید و بین کلمات مکث کنید.

از کتاب راهنمای عملی اموزش به دانش اموزان دارای اوتیسم

 

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

دسته‌بندی نشده

Related posts