برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته دانشگاهی ایمن سازی کووید۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، امروز دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰ با هدف بررسی روند واکسیناسیون در استان، شانزدهمین جلسه کمیته دانشگاهی ایمن سازی کووید۱۹ با حضور معاونین، مدیران، کارشناسان، اعضای کمیته واکسیناسیون و با حضور مدیران شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در اتاق جلسه ریاست دانشگاه برگزار شد. در […]

Related posts

Leave a Comment