انقضای مهلت معرفی نامه های تامین واکسن کووید ۱۹ توسط شرکت های خصوصی پس از ۶۰ روز از تاریخ صدور

دکتر محمد رضا شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به شرکت های متقاضی واردات واکسن کووید ۱۹، مهلت معرفی نامه های تامین واکسن کووید ۱۹ را ۶۰ روزه اعلام کرد.

Related posts

Leave a Comment