ارتباط سطح قند خون بر شدت کرونا

در این پژوهش مشخص شد سطح بالای قند خون یا ناشی از متابولیسم غیر طبیعی گلوکز است و یا در طول بستری شدن و یا درمان دارویی و یا تزریق وریدی است.در یکی از جدیدترین پژوهش ها، دانشمندان به ارتباط میان سطح قند خون و شدت کرونا پی بردند.در یکی از جدیدترین تحقیقات، دانشمندان به …

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment