احتمال داشتن کودک مبتلا به سندرم داون چقدر است؟

صرفا در صورت رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون مذکور پوشش هزینه آزمایشات و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی قابل انجام است.مدیر گروه سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفا به درخواست یکی از …

Related posts

Leave a Comment