اثر فوق العاده این ادویه بر قدرت باروری مردان

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد ادویه موجود در کاری می‌تواند باروری مردان را بهبود ببخشد.به نقل از نیویورک پست، در این ادویه، از دانه و برگ شنبلیله در استفاده می‌شود. دوز ۵۰۰ میلی گرمی Furosap، مکملی که از دانه‌ها ساخته شده است، به مدت سه ماه هر روز به ۱۰۰ مرد ۳۵ تا ۶۰ …

Related posts

Leave a Comment