آیا هر علامتی از سرما خوردگی امیکرون است

تغییراتی که ما می بینیم تغییراتی نیست که ما را به سمت پایان بردن اپیدمی پیش ببرد، باید یاد بگیریم که اپیدمی فعلاً همراهمان استبیگلری گفت: نشانه‌های سرماخوردگی می‌تواند علامت امیکرون باشد و فرد باید بلافاصله خود را قرنطینه کند.علیرضا بیگلری عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به آخرین آمار مبتلایان …

Related posts

Leave a Comment