آدرس بهترین و تخصصی ترین توان بخشی در کرج:تعریف بیش فعالی

آدرس بهترین و تخصصی ترین توان بخشی در کرج:تعریف بیش فعالی بیش فعالی که به اختصار ADHD خوانده می شود نوعی اختلال شایع است که حدود هشت تا ۱۰ درصد کودکان را مبتلا می کند. این بیماری در پسران شایعتر از دختران است که هنوز دلیل اصلی آن مشخص نشده است. ویژگی های اولیه بیش فعالی از سال های اولیه رشد یعنی قبل از ورود به مدرسه شروع می شود. ✅انواع کودکان بیش فعال: بیش فعالی دارای ویژگی های بارزی است که شامل پرتحرکی، کمبود توجه و تمرکز، بروز اعمال…

Read More