تخصصی ترین توان بخشی در کرج:لجبازی در کودکان مبتلا به نشانگان داون

تخصصی ترین توان بخشی در کرج:لجبازی در کودکان مبتلا به نشانگان داون یکی از عمده اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به سندرم داون لجبازی است که در موارد شدید مانع از انجام امور آموزشی و توانبخشی مناسب میشود.شناخت دلایل زیر بنایی و رفع آنها وهمچنین الگوی درست تربیتی یکی از موارد مهم در روند درمان است. 🔮برخی از دلایلی که لجبازی را در این کودکان تشدید می‌کند : ۱.عدم گذاشتن وقت کافی برای کودک،بازی نکردن با او و بی حوصلگی والدین ۲.تناقضات رفتاری والدین (گاهی برای کودک وقت میگذارند و…

Read More