برترین آزمایشگاه های شهرستان بیرجند خراسان جنوبی

برترین آزمایشگاه های شهرستان بیرجند خراسان جنوبی

1.آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر مهناز پاکنهاد            

آدرس : نبش مفتح1-ساختمان پزشکی حکیم

تلفن : 5632227399

 

2. آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا(دکتر حمید آیتی)     

آدرس : خیابان طالقانی-طالقانی 3-ساختمان پزشکان کیمیا

تلفن : 563223937

 

3.آزمایشگاه دکتر رضا اصحاب یمین             

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 5632231818

 

4. آزمایشگاه شفاء (دکتر زردست)             

آدرس : انتهای خیابان طالقانی ، ساختمان شفاء

تلفن : 5632211212

 

5.آزمایشگاه پارس(دکتر برزگر)        

آدرس : خیابان طالقانی ، طالقانی 12

تلفن : 5632226703

 

6. آزمایشگاه پاستور(دکتر قائمی)         

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 5632232630

 

 7.آزمایشگاه پویا دکتر         

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 5632232619

 

8. آزمایشگاه پیشگام(دکتر غفوری)             

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 05632237021

 

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com

http://goftardarmani.com

neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

One Thought to “برترین آزمایشگاه های شهرستان بیرجند خراسان جنوبی”

Leave a Comment