آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس چین صوتی واریس های چین صوتی تحت بزرگ نمایی بالا مورد ارزیابی قرار می گیرند و با لمس کردن متناوب می توان فهمید رگ های تغذیه کننده و تخلیه کننده آن کدامند .سپس رگ ها با استفاده از اپی نفرین سرد با غلظت 1:10000منقبض می شوند و آنگاه یک کمپرس از سالین یخ زده در عمق چین صوتی گذاشته می شود تا در برابر کاف لوله تراشه محافظت کند .لیزر دی اکسید کربن مختصر defocusشده و در توان W2-1به کار گرفته می شود. سپس…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:کیست ها

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:کیست ها کیست های چین صوتی به وسیله لارنگوویدئواستروبوسکوپی از ندول ها پولیپ ها افتراق داده می شوند .کیست هایی که لایه سطحی لامینا پروپریا را پر می کنند اغلب به لیگامان صوتی می آویزند و در بیشتر موارد باعث از بین رفتن موج مخاطی بر روی ضایعه می شوند. ضایعات سطحی تر نظیر ندول ها تمایل دارند هنوز یک موج مخاطی محسوس و مرطوب داشته باشند . کیست ها و دیگر ضایعاتی که هنگام لمس حین عمل به آسانی از لیگامان صوتی جدا نمی…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:ضایعات سطحی چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:ضایعات سطحی چین صوتی ندول های چین صوتی که با درمان طبی و گفتار درمانی برطرف نشده اند و پولیپ هایی که سبب ایجاد دیس فونی می شوند را می توان با جراحی برداشت .ضایعات دو طرفه چین های صوتی .نگرانی عمده ای ایجاد می کنند .به طور معمول ضایعه بزرگ تر برداشته می شود با این امید که ضایعه کوچک تر برطرف می شود .با این حال واکنش بر روی چین مقابل می تواند بر مسائل تکنیکی یا تکنیک هیپرفانکشنال دلالت کند .ضایعات دو…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان جراحی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان جراحی پیش از مداخله جراحی باید امداخلات رفتاری و طبی به حداکثرخود برسند .رعایت بهداشت صدا .پرهیز از استفاده نادرست از صدا و برطرف شدن سو استفاده از صدا باید انجام شود .بیمارانی که نتوانند این کارها را انجام دهند .با مشکلات راجعه ای مواجه می شوند .جراحی در بیمارانی که نمی توانند خود را با توصیه های مربوط به تولید بهداشتی صدا که پاتولوژیست زبان گفتاری و آموزگار صدا آموزش می دهند وفق دهند نسبتا کنتراندیکه است .تمام بیماران یاد می گیرند که…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:نقش پاتو لوژیست زبان گفتاری وآموزگار صدا

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:نقش پاتو لوژیست زبان گفتاری وآموزگار صدا پاتولوژیست زبان گفتاری و آموزگار صدا ضمن کار کردن با بیماران به آ ن ها کمک می کنند خوانندگی و کارآیی صحبت کردن خود را بهبود بخشند سو استفاده از صدا را حذف کنند .استفاده نادرست از صدا را تصحیح کنند و بهداشت صدای خود را رعایت کنند .خواننذگان باید بفهمند که سو استفاده از صدا حین تکلم درتماس نزدیک با صدای خوانندگی است . به آ ن ها یاد داده می شود از کشیدگی گردن پرهیز کنند…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان درمان طبی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان درمان طبی تکیه گاه اصلی درمان طبی برای یک خواننده تغییر صحیح سبک زندگی است.این کار با حفظ هیدراسیون کافی آغاز می شود. به علاوه در بسیاری از موارد استفاده محافظه کارانه از صدا در یک دوره مشخص بهترین درمان است.هنگام سفر یا خوابیدن در اتاق های که رطوبت آنها کافی نیست باید از یک دستگاه مرطوب کننده (بخور)استفاده شود.تغییر رژیم غذایی و پرهیز از محرک ها همواره اهمیت دارد به ویژه زمانی که خواننده نا خوش است.این مداخلات در کل سبب ارتقای بهداشت…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:لغو برنامه عای اجرایی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:لغو برنامه عای اجرایی لغو احتمالی یک اجرا می تواند خواننده حرفه ای و لارنگولو ژیست را تحت استرس شدید قراردهد.خواننده و مدیر اجرایی برنامه ها نگرانی های عمده ای فراتر از بحث سلامتی خواننده تکرارپذیری مشهود و التزامات مالی .سبک موزیک و اهمیت اجرا نیز متغیرهای مهمی هستند .خشونت صدا در یک خواننده موسیقی راک در سطح کشور قابل قبول نخواهد بود .توصیه های پزشک برای اجرای برنامه بدین صورت دسته بندی می شوند .1)وضعیت های که در آن ها صدمه به حنجره با…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس های چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس های چین صوتی یک واریس واقعی چین صوتی عبارت است از یگ رگ متسع .پیچ خورده یا بلند که از میکروسیرکولاسیون چین صوتی منشا می گیرد و معمولا در خوانندگان حرفه ای مونث بروز می کند .علت ایجاد این ضایعه نسبتا نا شایع مشخص نیست اما این مساله که بیشتر زنان خواننده را مبتلا می سازد .بیانگر آن است که هورمون ها و ترومای صوتی عوامل اصلی در بروز آن هستند .لارنگولوژیست باید مشخص کندکه آیا علایم بیمار با سیکل قاعدگی وی ارتباط دارد…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:بیماری پولمونری (ریوی)

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:بیماری پولمونری (ریوی) هرگونه بیماری ریوی .قدرت موجود برای خوانندگی یا فونایشن را تغییرمی دهد و از توانایی خواننده برای تعدیل آن می کاهد .سلامت ریوی و شرایط مطلوب برای پشتیبانی مناسب از صدا اهمیت دارند .یک نوع غیر معمول اما خوب شناخته شده از آسم القا شده به وسیله فعالیت در بعضی خوانندگان وجود دارد که وقتی آن ها برای مدت طولانی آواز می خوانند خود را نشان می دهند .این آ سم القا شده بر اثر راکتیو بودن راه هوایی را می توان…

Read More

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:اظطراب

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:اظطراب تشویش و اظطراب قبل از اجرای برنامه طبیعی است .تعداد اندکی از بیماران دارای صدای حرفه ای ممکن است از حضور اجرا وحشت داشته باشند .این قبیل خوانندگان باید یاد بگیرند به واسطه کار کردن با مربی صدا و لارنگولوژیست با این اظطراب کنار بیایند .داروهای گوناگونی بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته اند اما همه آ ن ها بالقوه با عوارض جانبی همراهند و هیچ کدام نتوانسته اند با تمرین خوب و اعتماد به نفسی که از خود اجراهای مکرر تحت…

Read More

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:لارنژیت حاد

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:لارنژیت حاد لارنژیت حاد (التهاب مخاط حنجره )در بزرگسالان شایع است و می تواند برای بیمارانی که صدای حرفه ای دارند مخرب باشد .التهاب چین های صوتی سبب تحریک و ادم می شود و با ممانعت از حرکت انعطاف پذیر مخاطی به دیس فونی می انجامد .خواننده به صورت جبرانی و به منظور حفظ کیفیت نرمال صدای خود تلاش بیشتری انجام می دهد .مککن است خوانند ها به طرز صحیحی با کاهش حجم صدای خود افزایش آمپلی فایر خود تغییر زمان بندی اجرای…

Read More

بهترین توان بخشی در کرج:سواستفاده یا استفاده نادرست از صدا

بهترین توان بخشی در کرج:سواستفاده یا استفاده نادرست از صدا سواستفاده از صدا به رفتارهایی برای تولید صدا اشاره دارد که اغلب به ناهنجاری های چین صوتی و دیس فونی ناشی از آ ن اشاره دارد.تظاهرات قابل روئیت سو استفاده از صدا که بر اثر این رفتارها ایجاد می شود را اغلب می توان هنگان معاینه حنجره مشاهده کرد.سواستفاده از به دو طریق رخ می دهد .الگوهایی از سو استفاده که در صدای بیماران خواننده یا سخنران وجد دارد سو استفاده از صدا با تحلیل رفتن تدریجی صدا به دلایل…

Read More

بهترین توان بخشی در کرج:بهداشت حنجره

بهترین توان بخشی در کرج:بهداشت حنجره حفظ بهداشت حنجره در خوانندگان حرفه ای مساله سازاست .کلید رعایت صحیح بهداشت در حنجره هیدراسیون کافی است .هیدراسیون ضعیف موجب ویسکوزیته موکوسی ودر نتیجه کارآیی کمتر ارتعاش چین صوتی می شود .خوانندگان باید مقدار زیادی آب بنوشند .وان لورنس تاکیید دارد که خوانندگان باید به قدری آب بنوشند که ادرارشان بسیار کمرنگ باشد و کسانی که صدای حرفه ای دارند نباید مقدار مشخصی ازآب را برای نوشیدن در نظر بگیرند بلکه باید به کلیه هایشان اجازه دهند به آن ها بگوید چه مقدار…

Read More

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:ریفلاکس اکسترا ازو فاژیال

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:ریفلاکس اکسترا ازو فاژیال ریفلاکس گاستروازوفاژیال یک مشکل رایج است که با علایمی نظیر سوزش سردل .آروغ زدن یا یک طعم اسیدی در دهان هنگام برخاستن از خواب تظاهر می کند .ممکن است بیماران دچار ریفلاکس قابل توجهی باشند بدون آنکه شکایتی در شکم یاقفسه سینه خود داشته باشند که این نوع را ریفلاکس اکسترا ازو فاژیال یا لارنگوازوفاژیال می گویند.علایم عبارتند از صاف کردن مرتب سینه .دیس فونی خفیف .سرفه احساس خلط بلغمی یا یک جسم خارجی درحلق 0(گلوبوس)خستگی صوتی.دیس فاژی سرویکال…

Read More

بهترین توان بخشی در کرج:مشکلات درخوانندگان

بهترین توان بخشی در کرج:مشکلات درخوانندگان خوانندگان حرفه ای هم دچار همان ناخوشی هایی هستند که افراد عادی مبتلا می سازد .با این حال این خوانندگان به دلیل آن که از صدای خودبیش از حد کار ممی کشند نسبت به مشکلاتی که حنجره و سایر نواحی دخیل درتولید صدا راتحت تاثیر قرار می دهد بسیار حساسند .

Read More

بهترین توان بخشی در کرج :معاینه فیزیکی

بهترین توان بخشی در کرج :معاینه فیزیکی هربیماری که به دلیل مشکل صدا به اتولارنگولوژیست یا لارنگولوژیست مراجعه می کند باید تحت معاینه کامل سرو گردن قرارگیرد .ارزیابی فیزیکی بیمارانی که صدای حرفه ای دارند با مشا هده راه رفتن و پاسچرآن ها هنگام قدم زدن در مطب آغاز می شود .آیا بیماربه راحتی در حالت قائم ایستاده است و شانه هایش اندکی عقب رفته یا افتاده؟آیا بیمار تحت فشارو مضطرب به نظر می رسد ؟به هنگام گرفتن شرح حال پزشک باید کیفیت صدای تکلم بیمار را ارزیابی کند .فرکانس…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:محدودیت ها

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:محدودیت ها محدودیت اصلی اندوسکوپ های ریجید آن است که فونایشن به آواهای کشیده محدود می شود. از آنجا که رویت به وسیله آندوسکوپ ریجید با یک زاویه 70 درجه ای معمولا نیازمند اکستانسیون گردن و بیرون آوردن زبان است:اندازه شکاف گلوتی با اندوسکوپ ریجید بزرگتر از حد به نظر می رسدبه منظور بر طرف کردن این مشکل Rammage.Morrison.Nicholرویکرد لترال به حنجره را پیشنهاد کردند تااز اکستانسیون گردن حین معاینه کاسته شود.از طرف دیگر یک اندوسکوپ 90 درجه به همان مقداراکستانسیون گردن که در اندو…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:اندوسکوپی اندوسکوپ های ریجید فوائد

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:اندوسکوپی اندوسکوپ های ریجید فوائد اندوسکوپ های ریجید که همراه LVESبه کار می روند معمولا از یک میدان دید70 یا90 درج ای برخودارند. همان گونه که در بخش ((تجهیزات))تاکیدشد است مزیت اندوسکوپ های رجید وضوح بالا و تصاویر درخشان ترو شفاف تر است.کنتر است آنها بهتر است وگزینه های مربوط به زوایای دید در آن زیاد است و تصویر در مقایسه با اندوسکوپ فلکسیبل با دقت بیشتری بزرگ نمایی می شود. معاینه با آن آسان است و معمولا به استفاده از بی حسی نیازی نیست.

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:مستندسازی دیداری حنجره

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:مستندسازی دیداری حنجره در این فصل به شرح تجهیزات و تکنیک های مربوط به مستند سازی ویدئویی حنجره و نحوه تفسیر و آنالیز تصاویر حاصل از آن خواهیم پرداخت.ویدئواندوسکوپی حنجره با یا بدون استروبوسکوپی برای تشخیص و مستند سازی اختلالات صدا و حنجره به کار می رود و با کمک آن می توان تغییرات را در طول زمان پیگیری و برای صدادرمانی و نفس درمانی، بیوفیدبک فراهم کرد؛در واقع این یک ابزار بالینی است که می توان از آن در مطب برای بررسی ساختار چین…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:درمان با توکسین بوتولینیوم

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:درمان با توکسین بوتولینیوم تزریقات برای دیس فونی اسپاسمودیک ابداکتور به طور تیپیک مستلزم دوزهایی در محدوده 5/2 تا 10 واحد Botox در m L 1/0 سالین به ازای هر عضله کرایکوآریتنویید خلفی است. در ابتدا تزریق های یک طرفه توصیه می شوند تا از خطر انسداد راه هوایی کاسته شود. پس از تزریق مقدماتی، چنانچه پاسخی به دست نیاید، باید معاینه با فیبر نوری انعطاف پذیر انجام شود تا درجه ابداکسیون درسمت درمان شده ارزیابی شود. چنانچه اختلالی در حرکت مشاهده نشود، تزریق باید…

Read More