دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 

دعوت به همکاری

دعوت به مشارکت

دعوت به کار برای کاردرمانگر

دعوت به کار برای کاردرمانگر تازه فارغ التحصیل

کاردرمانگر متبحر در امر درمان سكته مغزي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان ضربه مغزی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان موليتپل اسكلروزيس

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماران ضايعات نخاعي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان فلج مغزي كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پاركينسون

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماريهاي ارتوپديك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات و رباطهاي مفصلي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اسكيزوفرني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان افراد نوروتيك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات ذهني نظير كودكان بيش فعال و كم توجه

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اوتيسم

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات يادگيري كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان عقب ماندگي ذهني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان و توانمند سازي عصبي نوزادان نارس

بيماري هاي مرتبط با حوزه ی سالمندي نظير آلزايمر و دمانس

 

ارزیابی و مشاوره رایگان اختلالات گفتاری – توانبخشی

 

روزهای شنبه و دوشنبه ایام غیر تعطیل بین ساعت 19 الی 20

مرکزتوانبخشی گفتار توان گستر به آدرس:

کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم

شماره تماس

09121623463

02634405830

02634447071

02634447075

02634471795

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی ۱۰ متری ارم

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی شقایق

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی لاله

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی زنبق

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی بنفشه

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی یاسمن

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی سمیه

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی نسترن

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی نیلوفر۱

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  ارکیده

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  شاهد

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  ۱۵ متری نسیم

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  خداداد

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۶۹

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۶۳

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۵۷

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۵۳

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۵۱

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۴۲

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۷۰

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۷۸

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ۸۰

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۸۴

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی پیک

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  فریبا ۲

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۱۶

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۱۰

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۶

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  گلستان دوم

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی بیست و نهم

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  اسدی ۳۰

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  قائم اول

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی ملاجاهد

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۱۳

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان اهری فرعی  گلستان ۱

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی اعتمادی شرقی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی دهبانی شرقی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی داوود عباسی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی فتوحی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی علیپور

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی حق بیان

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی دهبانی غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی اعتمادی غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی صبا ۱

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی بهار گلستان ۱۹

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی صبری

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نوذری ۱

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی طالقانی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نوروزی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نفیسی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نگار

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی مالک اشتر

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی فلاح

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان کوی نور فرعی یاس

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان کوی نور فرعی طالقانی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان کوی نور فرعی فرشته

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی نامدار

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی گلستان غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی دانشیار غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی بهرام غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی شمش غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی شمش

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی گلستان یک غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی لاله غربی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی یخ

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|منظریه خیابان یخ فرعی مشاور